Zdrave.bydleni.cz

Prosvětlit střešní byt v památkové zóně

„StřeĹĄnĂ­ byty v pamĂĄtkovĂ˝ch zĂłnĂĄch městskĂ˝ch sedlovĂ˝ch střech majĂ­ jedinečnou energii a genius loci. UmĂ­ bĂ˝t prostornĂŠ,..

Datum: 2.10.2019 | Rubrika: Zdrave.bydleni.cz

Zdroj: Zdrave.bydleni.cz

O webu

Naše webová stránka je věnována trubicovým solárním kolektorům. Je určena pro všechny, kteří se o dané problematice chtějí dozvědět co nejvíce informací. Například zde získáte znalosti o tom, co vlastně jsou trubicové solární kolektory a na jakém principu pracují. Jaké jsou jejich kladné i záporné stránky. Dozvíte se, že je důležité je správně nadimenzovat a na čem dimenzování závisí. Také získáte informace o tom, jak se trubicové kolektory dají rozdělit a jak jednotlivé typy kolektorů fungují. Jestli vás zajímá právě toto, tak jste na naší internetové stránce správně!