Trubicové solární kolektory

Oblíbeným typem solárních kolektorů jsou trubicové solární kolektory. Oblíbenost si jistě získaly nejen díly svému širokému záběru použití.

Typy

Trubicové solární kolektory dělíme dle použitého skla a podle využité technologie. Každý typ má svoje výhody i nevýhody.

Přednosti

Solární trubicové kolektory mají celou řadu předností, díky kterým jsou velmi oblíbené. Hlavní výhodu můžeme vidět v jejich uspořádání.

Zásady pro dimenzování

Aby tento typ solárních kolektorů pracoval co nejúčinněji, je velmi důležité jejich správné nadimenzování. Stanovení počtu a vybrání vhodné plochy.

Trubicové solární kolektory

Na území České republiky jsou velmi dobré podmínky pro využívání solárních kolektorů. Jaký typ kolektorů je ovšem nejvhodnější není  jasný. Můžete si vybrat z celé řady solárních kolektorů. A to deskové nebo trubicové solární kolektory.

Trubicové solární kolektory jsou v naší zemi velmi oblíbeným typem. A to zejména díky svému využití. Dají se použít k přitápění v přechodných obdobích nebo k celoročnímu ohřevu teplé užitkové vody. Někdy se trubicové solární kolektory, které pracují s vakuem, označují jako vakuové solární kolektory. Tento typ kolektorů obsahuje vakuum, který se nachází mezi dvěma skleněnými trubicemi. Díky vakuu dochází k menším tepelným ztrátám.

Trubicové solární kolektory se velmi hodí do klimatu, který je právě v ČR. A to zejména díky tomu, že dokáží čerpat sluneční energii i při nepříznivém počasí. Energii čerpá z tzv. difuzního záření. To je záření, které je rozptýlené v atmosféře.To se týká údržby a montáže trubicových kolektorů, tak ta je velmi snadná. Díky tomu, že jsou kolektory trubicové, nemusí se při výměně některého z trubic vypínat celý systém.

Trubicové solární kolektory je možné rozdělovat podle skla nebo dle využité technologie. V závislosti na použitém skle rozdělujeme dvojité skleněné vakuové trubice nebo dvojité skleněné vakuové trubice čiré. Podle použité technologie se trubicové solární kolektory dělí na vakuové trubicové kolektory –heat –pipe nebo u-pipe. Každá z nich má svoje kladné i záporné stránky.

Všeobecně mají trubicové solární kolektory celou řadu předností. Jak již bylo zmíněno, jde například o jejich snadnou údržbu, montáž i výměnu. Dále  jsou velmi vhodným zařízením do naše klimatického pásma. Dokážou vytvářet tepelnou energii i za nepříznivého počasí. Díky jejich velikosti se dají umístit téměř kdekoliv. Velkou předností je také minimalizace zpětně vyzařovaného tepla. Trubicové solární kolektory jsou také méně citlivé na orientaci vůči světovým stranám.

Aby vám trubicové solární kolektory pracovaly co nejúčinněji, je nutné jejich správné dimenzování.  A co se vlastně rozumí dimenzováním u solárních kolektorů? Jedná se o stanovení plochy a počtu solárních kolektorů. Dimenzování je tedy závislé na spoustě faktorů. Jde o lokalitu, ve které se kolektor nachází. Místo, kam se solární kolektor umístí. V případě, že se jedná o střechu, jaký je sklon střechy. Dále je závislý na spotřebě teplé vody, spotřebě tepla na vytápění nebo na jakou světovou stranu jsou kolektory umístěny. Samozřejmě je lepší, když jsou umístěny na jižní nebo jihozápadní světovou stranu. A na dalších a dalších faktorech.

Články

Archív

11.10.2016

Evora.cz - TEPELNÁ OCHRANA A ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV V PRAXI 2015

 Konference nabízí seznámení se zkušenostmi a problémy tepelné ochrany budov při zajišťování jejich nízké až téměř nulové energetické náročnosti v podmínkách praktického užívání nových předpisů a jejich…

8.10.2016

Ekobydleni.eu - Obnovitelné zdroje a LED osvětlení = zaměstnanost a ekonomický růst

Že střešní solární elektrárny a malokapacitní větrné farmy mohou významně ovlivnit kvalitu života obyvatel v izolovaných koutech země se už ví. Na to,…

5.10.2016

Nazeleno.cz - Deset doporučení pro správně zateplenou střechu

Nezateplenou nebo nesprávně zateplenou šikmou střechou může unikat až 30 % energií na vytápění. Zateplení vhodným izolačním materiálem sníží tepelné ztráty a zvýší…

O webu

Naše webová stránka je věnována trubicovým solárním kolektorům. Je určena pro všechny, kteří se o dané problematice chtějí dozvědět co nejvíce informací. Například zde získáte znalosti o tom, co vlastně jsou trubicové solární kolektory a na jakém principu pracují. Jaké jsou jejich kladné i záporné stránky. Dozvíte se, že je důležité je správně nadimenzovat a na čem dimenzování závisí. Také získáte informace o tom, jak se trubicové kolektory dají rozdělit a jak jednotlivé typy kolektorů fungují. Jestli vás zajímá právě toto, tak jste na naší internetové stránce správně!