Zásady pro dimenzování

Zásady pro dimenzování

Aby vám solární systém pracoval co nejlépe, je nutné, aby byl navržen pro skutečné místní podmínky. Je nutné si uvědomit, kde je nejlepší systém umístit a rozhodnout se pro jeho případné zastínění. Základem je zjištění skutečné spotřeby teplé vody. Rozmyslet si musíte, k jakému účelu bude solární systém využit. V případě, že jej využijete k ohřevu vody v bazénu, musíte si stanovit, jakým způsobem bude prováděna regulace,zda budete vyžadovat přitápění a způsob napojení systému na klasický zdroj energie.

Dimenzování je závislé na:

  • lokalitě, v níž se solární systém nachází – s tím souvisí také intenzita slunečního záření a počet hodin slunečního svitu. Jiná délka a intenzita slunečního záření je ve městě, na horách nebo na venkově.
  • chod nepříznivých meteorologických jevů, kterými mohou být vítr či námraza. Tyto jevy určují tepelné ztráty kolektorů.
  • střešním sklonu – v letních měsících je doporučován sklon 30°. V zimních měsících je to pak stupňů 60.
  • spotřebě teplé vody
  • spotřebě tepla na vytápění – to platí pouze pro solární přitápění
  • orientaci střešní roviny ke světovým stranám – nejideálnější je umístit solární systém na jižní nebo jihozápadní světovou stranu. Zde totiž nejvíc slunce svítí. Největší intenzity pak dosahuje kolem 14. hodiny odpoledne. V této době jsou také nejnižší tepelné ztráty. V případě, že jste se rozhodli pro systém s automatickým natáčením kolektorů za Sluncem, musíme vás upozornit, že je to značně neekonomické.
  • požadovaném stupni pokrytí potřeby energie solární energií
  • množství stínících překážek – abychom dosáhli co největšího efektu, je vhodné systémy nezastiňovat.
  • délce potrubních rozvodů – má být co nejkratší
  • umístění – při rozhodování, kam solární systém umístit je důležité, kam střecha směřuje a jestli vůbec daný systém unese. V případě, že ne, je možné využít štítovou střechu, střechu garáže či pergoly.

O webu

Naše webová stránka je věnována trubicovým solárním kolektorům. Je určena pro všechny, kteří se o dané problematice chtějí dozvědět co nejvíce informací. Například zde získáte znalosti o tom, co vlastně jsou trubicové solární kolektory a na jakém principu pracují. Jaké jsou jejich kladné i záporné stránky. Dozvíte se, že je důležité je správně nadimenzovat a na čem dimenzování závisí. Také získáte informace o tom, jak se trubicové kolektory dají rozdělit a jak jednotlivé typy kolektorů fungují. Jestli vás zajímá právě toto, tak jste na naší internetové stránce správně!

Stránky webu