Typy

Typy

Trubicové solární kolektory nejsou jen jednoho typu. Ale existuje jich více. Každé z nich mají své kladné, i záporné stránky.

Dají se rozdělit v závislosti na použitém skle:

  • Dvojité skleněné vakuové trubice
  • Dvojité skleněné vakuové trubice čiré

Nebo se dají rozdělit na:

  • Vakuové trubicové kolektory – Heat -pipe
  • Vakuové trubicové kolektory – U – pipe

Dvojité skleněné vakuové trubice – jsou velmi oblíbené a hojně pořizované zejména pro své nízké pořizovací náklady, vysokou účinnost a bezporuchovost. Základ těchto kolektorů je tvořen dvěma borokřemičitými trubicemi. Vnější trubice je ve styku se vzduchem a je prostupná pro sluneční záření. Vnitřní je pak pokryta vrstvou absorbéru. Z prostoru mezi stěnami je odčerpáván vzduch.

Dvojité skleněné vakuové trubice čiré – mají jednu obrovskou výhodu. A tou je natáčení absorbéru přímo ke slunci. Tím získáme více slunečního záření a více tepla. Obě trubice jsou naprosto čiré. Absorbérem je zde destička, která je spojena s vnitřní trubicí, která nese další trubičky s ohřívaným médiem.

Vakuový trubicový kolektor – heat-pipe – je speciálních typem solárního kolektoru. Vakuová trubka je naplněna freonem, jež v horní části kondenzuje a následně předává teplo. Tento typ kolektorů je vhodný pro použití během celého roku. Nevadí mu ani když je pod mrakem, nebo je venku silný mráz. Toto zařízení totiž využívá difuzního záření. Jde tedy o přelomový výrobek, který má  pár nedostatků. A těmi je vyšší pořizovací cena a o něco menší účinnost v letních měsících oproti deskovým kolektorům.

Vakuový trubicový kolektor – u-pipe – má stejný výhody i parametry jako kolektor heat-pipe. Trubicemi protéká nemrznoucí kapalina, díky které se zabraňuje špatnému přenosu absorbovaného tepla z heat-pipe do sběrného potrubí. Je-li tento solární kolektor správně namontován, pak podává nejvyrovnanější výkony, než jakýkoli jiný typ solárního kolektoru.

O webu

Naše webová stránka je věnována trubicovým solárním kolektorům. Je určena pro všechny, kteří se o dané problematice chtějí dozvědět co nejvíce informací. Například zde získáte znalosti o tom, co vlastně jsou trubicové solární kolektory a na jakém principu pracují. Jaké jsou jejich kladné i záporné stránky. Dozvíte se, že je důležité je správně nadimenzovat a na čem dimenzování závisí. Také získáte informace o tom, jak se trubicové kolektory dají rozdělit a jak jednotlivé typy kolektorů fungují. Jestli vás zajímá právě toto, tak jste na naší internetové stránce správně!

Stránky webu